Juleseminar Trondheim

  • Dates: 16 nov, 2023

Nordenfjeldske Energi AS arrangerer en førjuls-konferanse i Trondheim torsdag 16. november. Konferansen er en relansering av TrønderEnergi's tilsvarende arrangement som var en tradisjon fram til 2017.

Programmet under konferansen vil fokusere på forhold som er av stor betydning for hvordan kraftmarkedet endres gjennom det grønne skifte.

Temaer som vil bli belyst vil være knyttet til produksjons-miks, realistisk utviklings-hastighet for det norske kraftmarkedet og framtidig kraftpris.

Konferansen bygger på gammel tradisjonen om å være en godt egnet arena for kompetansepåfyll og nettverksbygging.

Dato: Torsdag 16. november / Sted: Clarion Hotel (Piren/Brattøra)

Konferansen avsluttes med middag.

Link til program og påmelding legges her mandag 19. september. 

Vel møtt i Trondheim torsdag 16. november!